Kto má rád design, prihláste sa ?!


Pozor!!! Uzávierka súťaže Národná cena za dizajn 2011 už o niekoľko dní: 28. februára 2011. Do tohoto termínu je potrebné dodať vyplnenú prihlášku a fotodokumentáciu. Súťaž vyhodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou v dňoch 30. – 31. marca 2011. Nezabudnite sa prihlásiť!

Jubilejný 10. ročník súťaže NCD 2011 vypísalo Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a za spoluúčasti MŠ SR a MH SR. Súťaž je organizovaná pre práce z oblasti produktového, komunikačného dizajnu pre profesionálov a študentov. Zúčastniť sa môžu domáci alebo zahraniční dizajnéri, ktorí spolupracujú so slovenským výrobcom, domáci alebo zahraniční výrobcovia spolupracujúci so slovenským dizajnérom, študenti dizajnu, dizajnérske štúdiá a klienti s prácami, ktoré nie sú staršie ako dva roky od vypísania súťaže.

Do termínu uzávierky je možné podať aj návrhy na udelenie Zvláštnej ceny ministra kultúry SR pre osobnosť z oblasti dizajnu a Zvláštnej ceny ministra hospodárstva SR pre firmu. Pravidlá pre udeľovanie cien nájdete v štatúte a súťažných podmienkach. Výsledky súťaže budú zdokumentované v katalógu a predstavené verejnosti na výstave v Dome umenia v Bratislave v júni 2011.

Všetky potrebné informácie, súťažné podmienky a prihláška na www.sdc.sk

Páči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim priateľom a známym. Nepáči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim nepriateľom a neznámym.