MASO OBJEKT 2011


Minulý víkend sa konal v Galante v 4D Gallery 3. ročník projektu MAliarsko-SOchársky objekt. MASO nasleduje hlavnú ideu prekračovania mediálnych hraníc vo výtvarnej tvorbe. Prezentuje niekoľko samostatných výtvarných projektov (Kamenárske sympózium, projekt 2 GraMy, samostatné autorské realizácie) ktoré vznikli v 2011 priamo v prostredí tvorivých dielní Galérie 4D.

Skupina grafikov: Palo Čejka, Jan Čumlivski (CZ), Marc Hennes (DE), Tomáš Klepoch, Matúš Maťátko, Marek Nový, Zuzana Sabová, Matej Rozmány vytvorili v rámci grafického workshopu, vo vzájomnej spolupráci autorskú knihu. Jan POINT Kaláb (CZ), Michal TRON Škapa (CZ), predstavitelia českej graffiti scény, s jej širokými presahmi do iných médií a foriem výtvarného prejavu. Reflexiu zásahov do verejného priestoru obsahuje aj fotografická práca Šymona Klímana „Partizáni“, ktorou nasleduje svoje predošlé realizácie veľkorozmerných portrétov vylepených vo verejnom priestore.

Fotografka Illah van Oijen (NED) sa zaoberá mestskou krajinou a identitou daného priestoru v čase s jeho premenami. Touto formou predstaví fotografie z jej pobytu v Galérii 4D a z mesta Galanty. Kamenárske sympózium predstavuje dlhodobý projekt Galérie 4D, prebiehajúci od 2011 do 2012. Odprezentované budú zatiaľ diela od maďarského autora Lestyán Goda János a študentského sympózia. Podujatie obohatili hudobnou produkciou: Karaoke Tundra, Dj Spinhandz, MtotheG a „spiaci“ Karel Gut.

www.4dgallery.sk

Foto by Peter Sit

Páči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim priateľom a známym. Nepáči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim nepriateľom a neznámym.