THE WALL – umenie na hranici


Pozrite si dokument o akcii …

Umenie Graffiti a Street Art je reprezentantom alternatívnej vizuálnej kultúry a vyjadrovacím jazykom súčasnej mladej generácie. Je určené pre verejné priestranstvá. Avšak je len veľmi tenká hranica medzi tým, kedy ho môžeme vnímať ako umenie a kedy už hovoríme o vandalizme. Spoločný projekt na slovensko-poľskom pohraničí je príspevkom k oboznámeniu miestnych komunít s týmto druhom umenia, k diskusii o jeho opodstatnenosti, o jeho mieste v kultúre súčasných mladých ľudí. Prostredníctvom viacerých aktivít prináša nové pohľady do často veľmi povrchne vnímanej a interpretovanej problematiky tohoto druhu vizuálneho umenia.

Sympózia za účastnili dvanásti slovenskí a poľskí umelci, ktorí sa vo svojej tvorbe koncepčne venujú graffiti a streetartu. Diela, zvyčajne určené pre exteriéry, zrealizovali umelci priamo na stenách výstavnej siene Liptovskej galérie P.M.Bohúňa. Na výstavu priamo nadväzoval verejný seminár ako diskusia k danej problematike za účasti odborníkov, ktorí na fenomén graffiti a streetart nazerajú z rôznych uhlov pohľadu – teoretici umenia, sociológovia, pedagógovia, výtvarníci a pod.. Súčasťou seminára boli prezentácie Graffiti a Street artu z reálneho prostredia Slovenska a Poľska, ale aj informácia o dianí v širšom kontexte. Galéria tým, že sprístupňuje steny výstavnej siene tomuto druhu umenia, zároveň narúša hranice medzi oficiálnym (umením akceptovaným galériou) a neoficiálnym (umením ulice).

Podujatie vyvrcholilo tvorivým workshopom. Mladí ľudia pod vedením vystavujúcich umelcov zrealizovali podľa svojich návrhov graffiti v exteriéri na tomu určených plochách. Ukončenie sympózia uzavrel Djský set Karaoke Tundru a Dj Spinhandz-a.

Páči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim priateľom a známym. Nepáči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim nepriateľom a neznámym.