Sprejerské výrazy: Čo to znamená keď sa povie TAG?


Sprejeri venujúci sa maľovaniu grafitov majú svoj vlastný slovník – slang.

V roku 2001 som ako človek „od fachu“ na slovenskej Wikipedii napísal článok o graffiti. V tomto článku som okrem iného uviedol aj zoznam graffiti slangových výrazov.

Text na Wikipedii za tie roky prešiel veľa úpravami. Ľudia pridali ďalšie a ďalšie výrazy. Pred časom som po dlhej dobe zablúdil na Wiki stránku. Pribudli rôzne pojmy. Niektoré som vôbec nepoznal. Na niektoré by som napísal iný popis. V tomto článku, skúsim rozšíriť popis výrazov aj pre laickú verejnosť.

Aby aj začiatočníci v graffiti porozumeli pojmom, čo to znamená keď sa povie tag 🙂

Graffiti slovník obsahuje slangové výrazy. V iných mestách, alebo krajinách môže mať špecifické podoby. Väčšinou však označujú to isté.

Graffiti pojmy

Graffiti slovník (Sprejerský slovník)

 • Bombing – tiež chróm, veľké strieborné (alebo farebné) zväčša ilegálne vytvorené dielo na ulici
 • Burner – dokonale prepracovaný, plnofarebný alebo inak výnimočný piece
 • Blackbook – „čierna kniha“, writerov skicár, kde si on sám alebo iný writeri kreslia sketche
 • Buff (Buffing) – umývanie, odstraňovanie graffiti
 • Can – sprej, dóza s farbou, pracovný nástroj sprejera
 • Crew – skupina spoločne maľujucich graffiti umelcov
 • Cross – krosovanie, premaľovanie, potagovanie, zničenie iného graffiti, pri prejdení nových grafitov, môže mať za následok spory medzi sprejermi
 • End To End – alebo aj E2E, graffiti pod oknami vlaku, od začiatku vagónu až po jeho koniec
 • Face (Character) – namaľovaná tvár / hlava, často sa kreslí spolu s piecom
 • Fat Cap – tryska na sprej, ktorá ma veľmi hrubú stopu
 • Freight Train – nákladný vlak, grafity na nákladnom vlaku
 • Hollow – rýchlo prevedené graffiti, bežne bez vyfarbenia
 • King – kráľ, uznávaný writer (sprejer)
 • Legal place – legálna zóna, legálne miesto na maľbu grafitových malieb
 • Old School – stará škola, writeri, ktorí sa venujú graffiti už dlhé roky
 • Outline – vonkajší obťah graffiti písma, zvýrazní sa tým tvar (štýl) písma
 • Overkill – upchatie, vytečenie spreja
 • Panel – graffiti na vagóne, metre, električke a pod.
 • Piece – graffiti maľba na ľubovoľnom povrchu, zväčša legálna.
 • Rooftop – graffiti na streche budovy
 • Rownayl – upchatie trysky
 • Second Outline (Border Line) – vonkajší obťah celého piecu
 • Silencer – magnet, vďaka ktorému sa eliminuje zvuk guličiek v spreji
 • Soft cap – tiež outline cap, tryska na sprej, ktorá ma stredne hrubú stopu
 • Style – autentický štýl writera, ktorým píše alebo maľuje svoje meno
 • Street – ulica, maľovanie na ulici = street bombing
 • Skills – zručnosť, toy nemá skills
 • Sketch – skeč, graffiti náčrt, skica
 • Snitch – bonzák, ten kto prezradil iných sprejerov
 • Stock Cap (štandart) – originálna tryska na spreji, väčšinou robí zlú stopu
 • Spot – miesto, kde sa dajú maľovať graffiti, zväčša na vlaky
 • Sprejer – ten kto vytvára grafitové maľby
 • Toy – začiatočník v graffiti, človek bez štýlu a skills
 • Skinny Cap – tryska na sprej, ktorá ma tenkú stopu
 • Tag – podpis writera, meno writera
 • Train – vlak
 • Trash Train – nepojazdný alebo zničený vlak, na ktorý sa však dá maľovať
 • Throw Up – rýchlo prevedené graffiti, bežne bez vyfarbenia, môžu však byť aj viacfarebné a prepracovanejšie, zväčša ho tvorí len niekoľko ťahov
 • Yard – miesto, kde sú odstavené vagóny metra alebo vlakov, prípadne iných dopravných prostriedkov
 • Wildstyle – „divoký štýl“, ťažko čitateľný grafity piece
 • Whole Car – graffiti maľba cez celý vagón, vrátane okien
 • Whole Train – graffiti maľba cez celý vlak, minimálne 3 vagóny
 • Writer – ten kto píše alebo maľuje graffiti

Poznáte ďalšie výrazy? Napíšte ich dole do komentárov 🙂


Páči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim priateľom a známym. Nepáči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim nepriateľom a neznámym.