Výstava Terra incognita / Zem nepoznaná


V nitrianskej kaviarni s názvom „Kaváreň“ sa dňa 14. apríla uskutočnila vernisáž tematickej výstavy šiestich mladých umelcov.

Svoje diela predstavili: Tomáš Bulla vo forme sôch z dreva, súčasnú maľbu vychádzajúcu z graffiti umenia Ivan Greguš a AERO310, experimentálnu fotografiu Juraj Osmaslav Peťovský, sochy z kameňa a maľbu Peter Barta a šesticu umelcov uzatvára Key Lou s maľbou. Dávku kreatívnej energie autori tentokrát exkluzívne rozšírili o experimentálnu hudbu zloženú špeciálne na tému výstavy, od hudobného producenta Labraka. Výzva znela: „Príďte sa pozrieť na umenie, ktoré pochádza zo zeme nepoznanej, nechajte sa inšpirovať tajomnými tvarmi a záhadnými zvukmi tohto diela. Staňte sa na chvíľu bádateľmi vo svete, ktorý človek bytostne spoznáva odvážnym krokom na rozhraní poznaného a neznáma.“

Niečo o autoroch.

Juraj Osmaslav Peťovský / Abstraktná fotografia
Autor sa snaží predstaviť umenie, do ktorého preniká objektívna fyzická skutočnosť ako prostriedok pre vytvorenie imaginatívnych priestorov na základe individuálneho „vlastného“ poznania sveta. Používa fotografické médium ako nástroj pre uchopenie skutočnosti svetlom a najnovšie digitálne technológie využíva pre ďalšie manipulácie s obrazom. Autorova filozofia zobrazovania je založená na uzatváraní abstraktných obrazov do jednotných harmonických tvarov pomocou zrkadlenia a množenia fragmentov nasnímanej skutočnosti. Pri jeho tvorbe sa obraz stáva vizuálnym tajomstvom plným tvarov, ktoré si každý prečíta podľa svojej fantázie.

AERO310 / maľba
AERO310 je graffiti writer z Nitry. Graffiti sa venuje 10 rokov, no pseudonym Aero310 používa od roku 2005. Venuje sa hlavne monumentálnym exteriérovým maľbám ( v graffiti jazyku: piece, mural ), ale aj maľbe na plátno, na ktorom nie vždy pracuje s celým menom, ale len prvým písmenom, ktoré je aj začiatočným v abecede. Týmto prístupom sa z graffiti v jeho tvorbe stáva symbol, ktorý spĺňa obsahovú stránku: písmo a formu transformuje do nekonečných podôb.

Tomáš Bulla / Komorné plastiky – sochy
K zhmotneniu predstáv si zvolil drevo. Možno pre jeho ľahkú dostupnosť, ale najmä pre široké možnosti tvarového spracovania . Drevo – tradičný materiál – pretvára do netradičných, zdanlivo nemožných tvarov ( čím sa snáď potvrdzuje známe :“Všetko je možné, stačí si to len predstaviť“). Sochám sa snaží vdýchnuť jednoduché, čisté „oku lahodiace“ línie.

Ivan Greguš / maľba
Študoval úžitkovú maľbu a v roku 2011 zavŕšil štúdium na katedre Masmediálnej komunikácie a reklamy. K farbe v spreji začal inklinovať medzi 14.-15. rokom života a odvtedy sú graffiti a street art súčasťou jeho života. Zaujímavý a pre nezainteresovaných ľudí nepochopiteľný komunikačný kanál, vďaka ktorému sa inak pozerá na svet okolo. Pri práci používa najčastejšie techniku maľby sprejom, akrylovými farbami, koláž, šablóny a kombinácie týchto techník.

Peter Barta plastiky / sochy / maľba
Peter Barta je jedným z mála umelcov, ktorí pracujú s mramorom, alabastrom a zlatým ónyxom. Autor sa venuje komornej, monumentálnej sochárskej interiérovej a exteriérovej tvorbe, ale aj maľbe, kresbe a reštaurovaniu kameňa. Po ukončení štúdií na Vysokej škole výtvarných umení a po študijnom pobyte v ,,Svetovom hlavnom meste mramoru‘‘- Carrare na Accademii di belle arti, sa začal venovať voľnej sochárskej a maliarskej tvorbe.

Labrak / hudobná produkcia
Hudobnej produkcii sa venuje od roku 1999. Je dvorným producentom a zakladateľom skupiny Zlá Strava a takisto nezávislého vydavateľstva Obraz Nás records. Jeho hlavným zameraním je hip hopová produkcia, ale už dlhší čas sa tiež aktívne venuje alternatívnej experimentálnej hudbe.

Páči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim priateľom a známym. Nepáči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim nepriateľom a neznámym.