L´Attaque de l´Art – vizuálny útok na zmysly okoloidúcich


Graffiti je umenie, ktoré zaútočí na diváka a vypýta si jeho pozornosť. Graffiti je organizmus nezávisle rastúci na verejných priestranstvách. Umelecky hodnotné diela sa miešajú s prejavmi vulgárneho vandalizmu a splývajú do jednej farebnej masy.

ĎAKUJEME Francúzkemu inštitútu za možnosť zrealizovať výstavu našich snov. Bol to však iba začiatok, Pandora sa otvorila. Chceli sme vytiahnuť kvalitných autorov a prezentovať ich tvorbu v priestoroch určených pre oficiálne umenie. Vzdať tak hold ich talentu a úsiliu a umožniť verejnosti nahliadnuť do atmosféry tejto špecifickej subkultúry.

Napriek finančnej náročnosti realizácie diel a veľmi tvrdej perzekučnej politike štátu proti tejto forme výtvarného výrazu tu vyrástlo mnoho kvalitných autorov, pre ktorých sa graffiti stalo odrazovým mostíkom pre ďalšiu umeleckú a autorskú činnosť. Či už ako grafickí dizajnéri, tvorcovia komixov, architektúry, fotografií … atď.

Náš dôraz však bol kladený na prezentáciu aktuálnych diel, ktoré vznikli práve pre túto príležitosť. Dôležitá bola cesta, ktorou sa samotní autori dopracovali k svojmu štýlu-rukopisu. Ten je pre nich charakteristický a robí ich jedinečnými.

Výstavou sme sa pokúsili zmapovať a zachytiť vývoj naprieč celým spektrom: od základnej formy graffiti (podpis) až po rôzne intermediálne presahy. Chceli sme prezentovať graffiti také, aké je. Ako ono vníma samo seba, dať mu šancu, aby sa samo obhájilo a nechať na divákovi, aby jeho obhajobu prijal alebo odmietol. Kurátorom výstavy bol Róbert Zeleňák.

Arial > Bosh3 > Cose > Garnard > DaLinka > Tove > Trio > Ulmo > Verm

Páči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim priateľom a známym. Nepáči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim nepriateľom a neznámym.