„Znovuzrodenie“ umeleckého diela na fasáde základnej školy


V tomto článku vám priblížime projekt, ktorý sme realizovali na základnej škole Albína Brunovského v Zohore. Na fasáde školy sa nachádzali dve veľkoformátové sgrafitá od umelca Pavla Bleya z roku 1962.

Sgrafito je grafická umelecká technika, pri ktorej dielo vzniká vyškrabávaním do viacvrstvovej hladenej omietky. Sgrafito vzniklo v Taliansku v období renesancie ako typický dekoratívny prvok tohto slohu a uplatňovalo sa najmä pri výzdobe fasád budov.

Pôvodné sgrafito od Pavla Bleya na južnej fasáde budovy.

Umelecké diela minulosti miznú pod polystyrénom

Monumentálne sgrafitá a mozaiky sú maliarske techniky, ktoré sa objavovali aj u nás na objektoch za socializmu veľmi často. Pri zatepľovaní budov v dnešnej dobe však postupne miznú pod vrstvou polystyrénu a omietky, čo považujeme za nesmiernu škodu.

Základnú školu Albína Brunovského v Zohore čakala v lete 2020 rekonštrukcia. Od ostatných rekonštrukcií sa líšila citlivým prístupom architektov z ateliéru Miestor, ktorí hľadali cestu, ako spomínané diela zachovať. Nezatepliť plochy, kde sa sgrafito nachádza by nedávalo zmysel, lebo na tejto „holej“ stene by bol taký veľký tepelný únik, že by celé zateplenie strácalo význam.

Maľby sa podarilo dokončiť v priebehu leta, teda na začiatku septembra vítala škola deti v novom šate.

Zatepliť či nezatepliť?!

Architekti pracovali aj s myšlienkou vytvorenia sgrafita na zateplenej fasáde, resp. s rezaním do polystyrénu, čo by bolo technicky veľmi náročné. Najvhodnejším riešením sa ukázalo podstúpiť klasické zateplenie s tým, že následne na plochách, kde boli sgrafitá, vytvoríme maľby vychádzajúce z pôvodných diel Pavla Bleya.

Pôvodné sgrafito od Pavla Bleya na severnej fasáde.

Dokumentácia pôvodných umeleckých diel

Pred začiatkom zatepľovania sme pôvodné sgrafitá podrobne zdokumentovali a zamerali, vzali a analyzovali sme vzorky farebných omietok, podľa ktorých sme následne definovali farebné spektrum malieb, aby sa tak mohli „znovuzrodiť“.

Nesnažili sme sa o presnú kópiu pôvodných diel

Predsa len sgrafito je reliéfna technika pracujúca s tieňom, ktorý vrhajú jednotlivé vrstvy a jej efekt sa maliarsky prakticky nedá docieliť. Vytvorili sme plošnú maľbu, ktorá pôsobí súčasne, no zároveň v sebe nesie odkaz na pôvodné dielo.

Záchrana umenia pre budúcnosť

S finálnym vzhľadom malieb sú spokojní zástupcovia obce aj školy, čo nás veľmi teší. Dúfame, že tento prístup k rekonštrukcii motivuje majiteľov budov, na ktorých sa nachádzajú podobné umelecké diela, aby rozmýšľali nad citlivým prístupom k zachovaniu týchto diel pre budúce generácie.

Páči sa vám takáto maľba a chcete aj vy vkusne skrášliť svoj interiér alebo exteriér, napríklad u seba doma alebo vo firme, neváhajte nás kontaktovať.

Spoločne vymyslíme originálnu maľbu, ktorá vkusne skrášli váš priestor.

Páči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim priateľom a známym. Nepáči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim nepriateľom a neznámym.