Trenčín 2009


Trenčín je okrem mesta módy a mesta pohody rovnakým dielom aj mestom graffiti. Prvý mimobratislavský writer, s ktorým som sa stretol bol Nomad. Ten človák maľoval už v roku 1996 a to si zasluhuje úctu. Nehovoriac o tom, že maľuje aktívne dodnes…

Páči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim priateľom a známym. Nepáči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim nepriateľom a neznámym.