Metropola, Doprava, VŠVU, Jakubis a ajlávmjuzik


Dnešnú uponáhľanú dobu je cítiť obzvlášť v mestách a veľkomestách. Pri presune po verejnom priestore a jednotlivých častiach mesta zohráva kľúčovú úlohu mestská hromadná doprava. Tá má v rôznych metropolách Európy a sveta odlišnú podobu a štruktúru, špecifickú pre danú lokalitu s cieľom uspokojiť nároky lokálneho obyvateľstva. V rôznych mestách nájdeme odlišné typy a dizajny vozidiel verejnej dopravy, ktoré dávajú danému mestu charakteristické črty a „tvár“.

To, čo dané mesto a jeho mestskú hromadnú dopravu odlišuje od ostatných, nie je ani tak konkrétny typ vozidiel a ich technické prevedenie, ale skôr vizuálna stránka. Značenie dopravnej siete, navigácia v podobe piktogramov, označenie jednotlivých liniek, logo lokálneho dopravného podniku a jeho aplikácie na vozidlách – jednoducho grafický dizajn. S jeho podobami v lokálnej dopravnej sieti Bratislavy pracuje audiovizuálny projekt Metropola od Lukáša Jakubisa (tč. Mgr.), ktorý túto tému spracoval ako svoju diplomovú prácu na Katedre Vizuálnej Komunikácie Vysokej Školy Výtvarných Umení. Snahou bolo vystihnúť kolorit a atmosféru dopravy v konkrétnom meste, v metropole Slovenska – Bratislave. Výstupom pre obhajobu boli obrazy, video, kniha a hudobná kompilácia.

Nahrávky rôznych industriálnych zvukov dopravných prostriedkov, označovače lístkov, hlásenia staníc a iné zvuky pritomné v procese dopravy tvorili počiatočný, štartovný materiál, ktorý putoval k rôznym hudobným producentom. Výsledkom je pestrá audio jazda s dvanástimi zastávkami. Tak ako sa mení atmosféra v dopravnom prostriedku na každej novej zastávke vystúpením alebo pristúpením rôzneho počtu osôb, mení sa aj atmosféra každej novej skladby. Nasadnite teda na linku „Metropola“ a odvezte sa virtuálnym mestom až na konečnú.

CD bolo vyrobené v limitovanom počte a tak sa po vzájomnej dohode bude kompilácia ďalej šíriť formou inet projektu pod hlavičkou ajlávmjuzik. Obsahom sú aj tlačové PDF coveru, narozdiel od CD však táto verzia ponúka okrem samotných skladieb-zastávok aj banku zvukov, ktoré týmto ponúkame všetkým na spracovanie. Podobne ako pri predošlom „nosiči“ tak aj tu nabádame k voľnému šíreniu a tvoreniu… ajlávmjuzik hrou

www.artattack.sk/ajlavmjuzik

Páči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim priateľom a známym. Nepáči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim nepriateľom a neznámym.