Pokiaľ máte otázky, smerujte ich prosím na tieto e-maily

AAFB Všeobecné otázky

AAFB Akreditácie

Ponuka spolupráce

ArtAttack Skeč Battle

Festival Prvý máj - Všeobecné otázky


!!! Obsah tejto www stránky je chránený autorským právom. Akékoľvek rozmnožovanie obsahu stránky (textu, obrázkov alebo čohokoľvek iného) mimo domény www.artattack.sk je možné jedine so súhlasom šéfredaktora. Prípadné porušenia autorského práva je predmetom občianskoprávnej alebo trestno-právnej zodpovednosti. !!!

ArtAttack Freestyle Battle © 2007 Keysmatic feat. Róbert Zeleňák