František Radačovský: Aktívny život writera nemá dlhú trvácnosť

František Radačovský: Aktívny život writera nemá dlhú trvácnosť


František Radačovský je umelec pochádzajúci z Popradu, žijúci v Bratislave. Jeho korene sú v graffiti komunite, čo je vidieť aj v jeho dnešných prácach.

Ako absolvent STU v Bratislave sa venuje architektúre,  maľbe a grafike.

Ako si sa dostal ku graffiti? Čo bol tvoj WOW efekt?

Štandardnou cestou, väčšina z mojej generácie, cez časopis Pop-Life. Daný „wow efekt“ však nastal u mňa až v bode, keď som pri návšteve Prahy bol konfrontovaný s reálnym formátom pieces. Tie som dovtedy videl len ako drobný obrázok na stránke časopisu. Pohľad na ABX chróm v ulici mi natrvalo zmenil životné smerovanie.

Ako dlho sa venuješ tomuto umeniu?

Už viac ako 20 rokov. Musím priznať, že kadencia mojich prác bola v počiatočných rokoch veľmi chabá.

Myslíš, že štúdium architektúry ovplyvnilo tvoj pohľad na graffiti?

Myslím, že každopádne. Po tom, čo sa človek konfrontuje s rôznymi umeleckými disciplínami a uvedomí si celkovú komplexnosť umenia ako takého a jeho potrieb pre našu spoločnosť.

S umením sa konfrontujeme denno-denne, počnúc používaním predmetov dennej potreby. Sú to vlastne produkty úžitkového dizajnu, cez architektúru, končiac návštevami galérií. Myslím si, že umelecké disciplíny, by sa mali vzájomne rešpektovať, pretože sú závisle jedna od druhej.

Tento istý princíp, si v podstate aplikujem do subkultúry graffiti a síce, že graffiti by mali prostredie dopĺňať a nie ho narúšať. Aj keď z praxe vieme, že tieto hranice sú vysoko individuálne u každého autora či prijímateľa.

Ako vzniká originálna grafity maľba od Františka Radačovského? Pozrite video:

Venuješ sa aj maľbe obrazov. Aký je postup a koľko ti trvá namaľovať obraz?

Rád kombinujem rôzne techniky a moje práce sa zväčša pred finálnym výstupom pohybujú v rôznych rovinách. Od skice, cez digitál, až po ručne dotváranie.

Záleží však samozrejme aj od toho, čo momentálne tvorím. Pomery využívania techník maľby sa menia. Rovnako je to individuálne aj s časovými horizontami. Môžu sa pohybovať od dní až po mesiace a roky.

Čo ťa najviac fascinuje na sprejovom umení?

Fascinuje ma práve jedinečnosť sprejovej techniky. Tiež možnosť maľby nadštandardných formátov-stien, čo sa veľkosti týka. Za ďalšiu z obrovských výhod oproti ostatným výtvarným disciplínam považujem časté spolupráce s inými autormi na jednotnom výstupe. Pri graffiti je to často krát viac než nutné, autora to však naučí pokore a rešpektu. A v poslednej rade je tu najťažiskovejšia fascinácia, ktorá je u mňa v podstate synonymom pre slovo graffiti a síce sloboda.

Aký máš názor na Slovensku graffiti scénu?

Priznám sa, že scénu už fanaticky nesledujem. Samozrejme vidím aktivitu v uliciach a som rád za každý nový výtvor. Cítim tak, že mestá žijú, že sa neustále nájdu mladší autori, ktorí preberú štafetu napriek všetkým rizikám. Pretože aktívny život writera nemá zväčša príliš dlhú trvácnosť. Česť a rešpekt výnimkám.

Aktívny život writera nemá zväčša príliš dlhú trvácnosť. Česť a rešpekt výnimkám

Čo si myslíš o legálnom vs. ilegálnom graffiti?

Podľa môjho názoru je to každého osobná vec. Osobne nie som proti žiadnej z týchto foriem. Autor by však mal byť voči svojím výstupom zodpovedný. Niesť kladné aj záporné následky svojich činov.

Pár týždňov dozadu si bol na výlete v Španielsku a Portugalsku. Bol výlet inšpirujúci do budúcej tvorby?

Konečne priama a živá konfrontácia s Gaudiho tvorbou, pretože tohto nadčloveka obdivujem už roky. Do budúcnosti plánujem posúvať svoju tvorbu napred. Nemám rád veľké plány, ale radšej konkrétne skutky.

Fero, Ďakujem za tvoj čas a rozhovor 🙂

Sleduj Františka Radačovského na Facebooku


Páči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim priateľom a známym. Nepáči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim nepriateľom a neznámym.