Aký bol festival SELF 2012


Festival, ktorý je o ľuďoch, ktorým netreba hovoriť, čo majú robiť.

Festival SELF je zameraný na prezentáciu a podporu profesionálnych autorských a nezávislých projektov v kreatívnych oblastiach ako dizajn, komunikácia, architektúra, médiá…
Prvý ročník festivalu v roku 2012 má podtému „vlastným nákladom“, ktorá odkazuje na aktivity v oblas­ti grafického a komunikačného dizajnu, novú publicistiku (so za­meraním na dizajn) a nezávislé vydavateľské aktivity. Prezentované budú nielen najvýraznejšie projek­ty posledných rokov v oblasti tzv. self­-publishingu, DIY vydávania (do it yourself), ale aj subdisciplíny, ktoré s témou súvisia (typografia a tvorba písma, technológia výroby tlačenej pub­likácie, elektronické médiá/multi­médiá a publikovanie).

Festival zahŕňal množstvo zaujímavých prednášok, workshopov a výstavu „vlastným nákladom“. Všetko to bolo možné vidieť na jednom mieste v galérií PHOTOPORT a v ateliéri TRIVJEDNOM. Kurátorkami festivalu boli Ľubica Segečová, Mária Rišková a Eva Kašáková.

viac na: self-x.sk
foto: Peter Sit

 

Páči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim priateľom a známym. Nepáči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim nepriateľom a neznámym.