Martin Mask a Enker431


Starý rok sme uzavreli Martinom, ten nový ním otvárame. A potom, že v tak malom meste nemôže byť graffiti scéna. UOT? Jediným zádrhelom veci je, že sa obtiažne zbierajú fotky do jednotlivých rubrík. Podobne benevolentní sme preto boli aj v prípade dnešnej série. A obsah čítajúci steny, nákladné vlaky, bomby … sme uverejnili spolu. Ukážka tvorby oboch autorov je z rokov 2010-2011.

Odporúčame pozrieť si tiež
www.artattack.sk/08/enker431
www.artattack.sk/12/ceil-na-trati-banska-bystrica-martin

Páči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim priateľom a známym. Nepáči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim nepriateľom a neznámym.