Ján Kekeli – Život sa skladá z nepatrných dotykov osamotenia


20. januára sa konala posledná oficiálna vernisáž galérie HotDock autora Jána Kekeliho pod názvom „Život sa skladá z nepatrných dotykov osamotenia.“ Kurátorom výstavy je Iva Sýkorová a potrvá do 12. 2.

„Pre Kekeliho, ktorý sa v predošlej tvorbe venoval skôr krajinárskej a inscenovanej fotografii, je kolekcia „Život sa skladá z nepatrných dotykov osamotenia.“ posunom. Po prvýkrát v nej využíva princípy prekračujúce svoje východiskové médium, klasickú fotografiu. Nenecháva sa obmedzovať formou, ale tvorí intuitívne, spontánne, prežíva určitú etapu svojho života, ktorú poznačuje fakt, že je tvorcom vizuálneho umenia. Jeho výhradnou témou je tentoraz krátky, nie práve šťastný, vzťah k žene, téma, s ktorou sa dá veľmi ľahko stotožniť. Okolo nej sa točí všetko obsahové, formu však metaforicky tvoria matérie odkazujúce na každodennú surovú realitu – fyzickú prácu alebo neosobné bydlisko. Téma je teda veľmi intímna, ale dotýka sa nás všetkých, vo svojom širšom poňatí pritom hovorí o akejsi dedičnej neschopnosti nájsť šťastie v partnerskom živote. Našťastie pre Kekeliho, je tu aspoň fotografia, ktorá čiastočne zaobľuje hrany toho, čo sám prežíva…

Fotografickú časť tvoria zábery priestorov hrajúcich úlohu v autorovom súkromnom živote. Tie sa napĺňajú a vyprázdňujú, dokumentujú zmenu. Osamelosť však miesto pocitu bezpečia a spokojnosti strieda skôr chaos a o túžbe po pokoji a duševnej voľnosti napovedajú aj zábery krajín vo vzniknutých fotografiách. Súbor sa skladá z niekoľkých fotografických diel, voľnej tvorby, ktorá trefne pracuje s názvami diel, a jedného videa. Kekeli pracuje výhradne s prežitými materiálmi, často doplnenými výtvarne jednoduchými zásahmi, fotografuje a bez veľkých ambícií natáča, pričom udržuje jednoduchú formu a farebnosť, v ktorej okrem čb tónov prevláda zlatá a červená.

Práca Jána Kekeliho pôsobí v dobrom zmysle ako návrat do minulých dôb, bez pokrytectva samocenzúry a úzkostlivého stráženia si identity vedúcej až k odcudzeniu a strate citového spojenia. Protirečí dnešným tendenciám, podľa ktorých je umelec vlastne nikto – človek bez minulosti a identity, riešiaci len všeobecné, neosobné témy spoločnosti. Kekeli teda neprodukuje len anonymné bezpocitové umenie elektronickej doby hovoriace k všeobecným masám. Zároveň nie je banálny, prvoplánový a bez dôvtipu. O nepózerskom prístupe bez prospechárstva hovorí aj samotný názov práce, ktorý je citátom prevzatým od francúzskeho filozofa Rolanda Barthesa. Bez pokusov o happy end odkazuje na uvedomenie si faktu, že človek v konečnom dôsledku musí všetko vnútorne prežiť sám.“ Iva Sýkorová

HotDock Gallery
Gröslingova 21, Bratislava
otváracie hodiny: pondelok – piatok 15–19.00

Páči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim priateľom a známym. Nepáči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim nepriateľom a neznámym.