3D maľba: Optické ilúzie v službách výtvarného umenia


3D efekt malieb je veľmi pútavý a prirodzeným spôsobom povzbudzuje okoloidúcich k interakcii s ním.

V ilúzii, ktorá vytvára optické skreslenie, chce autor docieliť aby 2D obrázok akoby vychádzal z priestoru a pôsobil trojrozmerne.

Optická ilúzia v maľbe je storočia starý koncept. Veď už v 15. storočí renesančný umelci v Taliansku pomocou perspektívy maľovali svoje obrazy. 3D maľba sa vo svete označuje tiež ako Anamorfózne umenie.

Výsledok iluzórneho obrázku je, že človek, ktorý sa postaví pred takúto maľbu, bude z daného uhla vyzerať akoby stál v obraze, vychádzal zo steny. Na obrázok sa je však nutné pozerať zo správneho uhla. Inak bude maľba pôsobiť neurčito alebo deformovane. V tom je fígeľ perspektívnej maľby. Ľudia majú radi takéto maľby a zvyknú sa pri nich fotiť a potom sharujú fotky na sociálnych sieťach 🙂

3D maľba – rozdelenie:

Toto nie je oficiálne rozdelenie, skôr som si ho vymyslel a jedná o môj pohľad na 3D maľbu a jej rozdelenie. Druhý autor môže mať iný názor. Podľa mňa však toto rozdelenie vystihuje štýly 3D maľby aj keď každá technika ma svoje špecifické prvky. Pre ľudí, ktorý sa nevyznajú v 3D maľbách, bude takéto zoradenie na začiatok postačujúce.

 

3D Pavement Art maľby – maľby na podlahe a chodníku:


Po slovensky podlahové-dlažbové umenie, tiež označované ako 3D Chalk Art alebo Sidewalk Art. Táto forma maľby na dlažbu alebo chodník vznikla v 80. rokoch 20. storočia. Základom štýlu je perspektívna maľba kriedou na zem. Výhodou kriedy je, že maľba je dočasná. Je ju možné použiť napríklad ako reklamu na miestach, kde by trvalá maľba nemusela byť vhodná.

Použitie kriedy však nie je pravidlo a bežne sa používa na maľovanie aj exteriérová farba, ktorá zaručí, že dielo ostane namaľované aj po prvom daždi. Tým, že je maľba na podlahe, ľudia sa vedia pri fotografovaní vhodne postaviť do maľby. Potom zo správneho uhla fotografia vytvára zaujímavý priestorový efekt. Medzi uznávaných umelcov 3D pavement artu patria Kurt Wenner, Julian Beever alebo Eduardo Relero.

 

3D Graffiti maľby – plastické graffiti:

S určitou formou optickej ilúzie pracuje aj 3D Graffiti, ktoré sa vyvinulo z klasického graffiti v 90. rokoch 20. storočia.

Pre graffiti je typické, že používa hlavne písmo, ktoré sa pomocou rôzneho lámania a prepletenia snaží komunikovať meno autora – graffiti writera. Tak je tomu aj pri 3D Graffiti. Pri takejto maľbe však nemusí byť vždy vyobrazené iba meno writera. Môžu byť namaľované aj postavičky, záleží od konkrétneho umelca.

Samotný autor sa snaží „polámať“ písmo a dodať mu tretí rozmer pomocou tieňovania dopadajúceho svetla a vrhaných tieňov. 3D graffiti štýlu sa venuje množstvo umelcov a plastický štýl je populárny aj medzi writermi na Slovensku. Medzi celosvetovo najznámejších umelcov patria Daim, Loomit, Peeta, Odeith alebo Totem.

Každý writer má svoju špecifickú štylizáciu písma

Pri Odeithovi stojí za povšimnutie, že jeho diela využívajú pre 3D ilúziu roh steny. Optický lom medzi 3 plochami. Roh stien potom prirodzene dodáva maľbe ilúziu a dojem priestoru. Finálna maľba vyzerá akoby sa vznášala v priestore.

3D štýl, ak je perfektne prevedený, je vysoko cenený medzi grafity umelcami. Neznalci grafity pri bežnom pozretí nevedia identifikovať, čo je v maľbe napísané-namaľované. Maľba však ako celok vyznieva veľmi efektne vďaka perspektíve a tieňovaniu.

 

3D Street Art maľby:


3D Street Art môže používať prvky 3D Pavement artu aj 3D Graffiti. Kombinovanie techník a štýlov je bežné. Povedzme však, že pri 3D Street Arte nie je primárne vyobrazené meno graffiti umelca. Častejšie sa pri 3D Street Arte stretneme s vyobrazením postavičiek, typografických nápisov alebo celých obrazov.

 

3D Street Art – geometrické ilúzie:


Zaujímavá je aj podkategória street artu s názvom geometrické objekty. Ako vidno z fotiek, primárne sa používajú pri takýchto maľbách geometrické objekty ako kruhy, obdĺžniky alebo štvorce. Pri pohľade zo správneho uhla vytvárajú optickú ilúziu. Maľba potom vyzerá, akoby bol v priestore umiestnený geometrický objekt, ktorý splýva s okolím alebo z neho vystupuje.

 

4D Art – maľby a inštalácie:


Pri 4D Arte sa nejedná čiste iba o iluzórnu maľbu. Pri tejto forme sa spája 3D maľba na stene a podlahe s ďalším „rozmerom“. Do vizuálnej inštalácie sú pridané reálne objekty, ako napríklad nábytok. Tieto predmety potom spoluvytvárajú pri pohľade zo správneho uhla ilúziu štvrtého rozmeru.

 

Záver o optických ilúziách vo výtvarnom umení

Záverom zhrniem, že existujú rôzne spôsoby optickej ilúzie vo výtvarnom umení, všetky však vychádzajú z rovnakého konceptu perspektívy. 3D štýly maľby, ktoré som spomenul majú svoje špecifiká a tiež je niekedy ťažké určiť hranicu medzi nimi, hlavne medzi graffiti a street artom. Všetko v konečnom dôsledku záleží na umelcových schopnostiach, autentického štýlu a hlavne jeho fantázii 🙂

Páči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim priateľom a známym. Nepáči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim nepriateľom a neznámym.