GRAFFITY & STREET ART


Dňa 5. mája 2006 sa v Nitrianskej galérii konala v rámci Nitrianskych univerzitných dní 2006 a podujatia STREETstART odborná konferencia a prezentácia tvorcov graffity a streetart pod rovnomenným názvom „Graffity a street art“ organizovaná Katedrou masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF za účasti Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF, Nitrianskej galérie, občianskeho združenia Positive Transfer ArtCommunity a mesta Nitry.

Konferencia sa zaoberala grafity a street art v rámci vynárajúcich sa protikladných postojov, umelecký fenomén versus prejav dekadencie 20. storočia, kontroverzné umenie postmoderny versus úbohý prejav vandalizmu, bojovať proti versus akceptovať. Verejnosť je názorovo rozdelená na dva protipóly, jedni, pokladajú grafity a street art za prejav vandalizmu a všemožnými prostriedkami sa ho snažia eliminovať, tí druhí, ho pokladajú za umenie, za produkt spoločnosti, prirodzený výtvarný prejav a životný štýl mladých ľudí ako dôsledok dnešnej doby.

Cieľom prezentácie a konferencie bolo: skúmanie tohto fenoménu so zameraním na: – vymedzenie základných pojmov a foriem – historické korene a história – estetické, umelecké a kultúrne aspekty – aspekty z pohľadu marketingovej komunikácie – psychologické, sociálne, ekonomické, etické, právne, výchovné a edukatívne aspekty a ďalšie.

Konferenciu otvorila svojim príspevkom Prof. PhDr. Eva Kapsová, hlavnými hosťami boli Prof. Vladimír Popovič, akad. mal. z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Mgr. Art., Ing. Michal Murin, ArtD. z Akadémie umení v Banskej Bystrici.

V rámci konferencie sa konalo niekoľko sprievodných akcií, v priebehu podujatia STREETstART sa predstavili renomovaní tvorcovia grafity Erik Šille, Maroš Obšivan, Martin Popovič ai., ale aj študenti Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF a umelci ateliéru IN pod vedením Ilony Németh. Tvorba grafity Live Graffiti Maroša Obšivana, ktorý vznikal počas konferencie, bol telemostom sprostredkovaný účastníkom konferencie.

Fotky: Cke, Maroš

Páči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim priateľom a známym. Nepáči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim nepriateľom a neznámym.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *