rcls

Bratislava apríl-november 2003


FacebookShare

Mojim životným krédom je byť lepší. Otec mi celý život vravel byť lepší je to najlepšie čo môžeš pre druhých urobiť. To je zmyslom môjho života.

FacebookShare